Activitate APMGS

Solicitare informatii: Primaria Oradea, SALA POLIVALENTĂ

Image
Analizând informatile disponibile în spatiul public cu privire la obiectivul SALA POLIVALENTA ORADEA, am solicitat Primăriei Oradea să ne pună la dispoziție documentele referitoare la monitorizarea structurală, din care să rezulte măsurile adoptate de către Beneficiar și Prestator pentru asigurarea serviciilor de monitorizare în perioada de exploatare.
În acest sens exemplificăm nelimitativ următoarele documente:
a) Cerințele Beneficiarului referitor la analiza riscurilor structurale precum și monitorizarea acestor riscuri;
b) Proiectul de Monitorizare Structurală a construcției în faza de exploatare - emis de către Proiectantul lucrării;
c) Lista de echipamente incluse în operă – rapoarte de instalare, rapoarte de monitorizare ;
d) Plan de interventii în regim de urgență în cazul producerii unor incidente pe parcursul execuției lucrărilor și în faza de exploatare.
e) Etc.

APMGS

Adresa: Str. Gârlei nr. 59, camera 1, Bucureşti, Sector 1
Telefon: (+4) 0758 015 833
E-mail: office@apmgs.ro, presedinte@apmgs.ro
NEWSLETTER

Structural Health Monitoring

Un mediu construit de încredere și durabil este cheia siguranței și sănătății umane