Activitate APMGS

Solicitare informații de interes public privind obiectivul de investiții: Podul peste râul Someș, zona str. Ștrandului.

Image
Analizand informatiile disponibile în spatiul public cu privire la Proiectul derulat de Primăria Municipiului Satu Mare: Podul peste râul Someș- zona str. Ștrandului, intervenim cu rugămintea să ne puneti la dispozitie documentele referitoare la monitorizarea geotehnică și structurală din care să rezulte măsurile adoptate de către Beneficiar și Prestator pentru asigurarea serviciilor de monitorizare atât pe perioada execuției cât și pentru etapa de exploatare.
În acest sens exemplificăm nelimitativ următoarele documente:
a) Cerințele Beneficiarului referitor la analiza riscurilor structurale precum și monitorizarea acestor riscuri;
b) Proiectul de Monitorizare Structurală a construcției în faza de exploatare - emis de către Proiectantul lucrării;
c) Lista de echipamente incluse în operă – rapoarte de instalare, rapoarte de monitorizare ;
d) Plan de interventii în regim de urgență în cazul producerii unor incidente pe parcursul execuției lucrărilor și în faza de exploatare.
e) Etc.

APMGS

Adresa: Str. Gârlei nr. 59, camera 1, Bucureşti, Sector 1
Telefon: (+4) 0758 015 833
E-mail: office@apmgs.ro, presedinte@apmgs.ro
NEWSLETTER

Structural Health Monitoring

Un mediu construit de încredere și durabil este cheia siguranței și sănătății umane