#callToActionAPMGS, Ionuț Vintilă, Road Tenders & Design SRL

#CalltoActionAPMGS
Ionut vintila
“Autorităţile publice nu au personal de specialitate care să gestioneze monitorizarea structurală şi geotehnică, chiar dacă conform legislaţiei în vigoare responsabilitatea executării acestor lucrări este la ele.

Ar trebui să prevadă programe de formare a unor specialişti care să fie responsabili de gestionarea lucrărilor de monitorizare : să le poată cere, înţelege şi exploata informaţiile. Şi, bineînţeles, e o chestiune de buget.

Nu cred că autorităţile publice sunt pregătite nici tehnic şi nici financiar. De aici şi acest transfer de risc, cu o falsă impresie că responsabilitatea e la altcineva. Însă în cazul prăbuşirii unui pod, responsabilitatea e tot la Beneficiar, legea e clară.”

Ionuț Vintilă

Road Tenders & Design SRL
#CallToActionAPMGS este o campanie de comunicare demarată de APMGS prin care ne dorim creşterea nivelului de informare, pregătire şi înţelegere a importanţei lucrărilor de monitorizare structurală şi geotehnică de către cei care dezvoltă şi gestionează patrimoniul construit în România.
 
Ionuţ Vintilă, Director General al Road Tenders & Design SRL, companie tânără şi dinamică specializată în servicii de consultanţă tehnică și proiectare construcții de infrastructură, membru APMGS, este primul nostru invitat şi ne-a explicat de ce autorităţile publice NU execută lucrările de monitorizare structurală şi geotehnică în mod direct, aşa cum este prevăzut de legislaţia în vigoare şi cum poate contribui APMGS în schimbarea  acestei situaţii.
APMGS: Cât de important este pentru Dvs că Beneficiarul să furnizeze un program de monitorizare structurală şi geotehnică şi liste de cantităţi clar definite pentru proiectele de de infrastructură în execuţie ?
În primul rând, dacă Beneficiarul este direct responsabil de elaborarea Proiectului Tehnic, programul de monitorizare structurală şi geotehnică şi listele de cantităţi trebuie introduse în Cerinţele Beneficiarului şi bineînţeles bine definit de către Beneficiar (prin Proiectantul desemnat), astfel încât Antreprenorul să deţină o baza solidă pentru estimarea costurilor unor astfel de operaţiuni, şi mai mult decât atât să poată înţelege care sunt obligaţiile lui şi care sunt obligaţiile Beneficiarului după terminarea perioadei de notificare a defectelor.
În al doilea rând, dacă tipul contractului este de tip design&build, atunci sarcina Beneficiarului ar fi să introducă în Cerinţele Beneficiarului/Caiete de Sarcini cerinţe clare privind monitorizarea structurală şi geotehnică, iar Antreprenorul să implementeze aceste cerinţe când elaborează PTE şi bineînţeles să prezinte Beneficiarului un  program de monitorizare structurală şi geotehnică şi liste de cantităţi clar definite pe care ulterior să le implementeze în faza de execuţie.
APMGS: Având în vedere importanţa lucrărilor de monitorizare pentru proiectele de infrastructură, cum explicaţi transferul acestor lucrări de la autorităţile publice care dezvoltă şi gestionează infrastructură de transport către Constructori ?
Autorităţile publice nu au personal de specialitate care să gestioneze monitorizarea structurală şi geotehnică, chiar dacă conform legislaţiei în vigoare responsabilitatea executării acestor lucrări este la ele.
Ar trebui să prevadă programe de formare a unor specialişti care să fie responsabili de gestionarea lucrărilor de monitorizare: să le poată cere, înţelege şi exploata informaţiile. Şi, bineînţeles, e o chestiune de buget.
Nu cred că autorităţile publice sunt pregătite nici tehnic şi nici financiar. De aici şi acest transfer de risc, cu o falsă impresie că responsabilitatea e la altcineva. Însă în cazul prăbuşirii unui pod, responsabilitatea e tot la Beneficiar, legea e clară.
APMGS: Cum ar putea contribui APMGS la creşterea calităţii mediului construit în exploatare ?
APMGS poate contribui masiv în educarea industriei construcţiilor, specialiştilor implicaţi.
Cred că ar trebui introdus în facultăţile de specialitate un curs dedicat 100%  monitorizării structurale şi geotehnice.  Doar aşa proiectanţii implicaţi în elaborarea Studiilor de fezabilitate, Proiectelor Tehnice de Execuţie, etc. le vor putea implementa în cunoştinţă de cauză şi adaptând aceste lucrări la riscurile structurale şi geotehnice ale proiectului.
De asemenea, APMGS va organiza întâlniri cu Autorităţile locale, implicate în dezvoltarea şi gestionarea de patrimoniu construit, în care vom prezenta monitorizarea structurală şi geotehnică ca măsură principală de anticipare şi prevenţie, precum şi beneficiile acestor lucrări : reducerea costurilor de întreţinere, creşterea performanţei construcţiilor şi a siguranţei în exploatare.
APMGS: Un mesaj al Dvs. către Autorităţile publice gestionare de proiecte de infrastructură.
Îndemn Autorităţile publice locale, regionale şi naţionale gestionare de patrimoniu construit, în mod special infrastructură de transport critică, să îşi asume lucrările de monitorizare structurală şi geotehnică, să exploateze aceste lucrări pentru creşterea calităţii şi siguranţei infrastructurii, astfel încă să nu mai avem niciodată cazuri ca cel de la Piatra Neamţ.
APMGS este la dispoziţia Dvs pentru a vă sprijini în acest demers.

APMGS

Adresa: Str. Gârlei nr. 59, camera 1, Bucureşti, Sector 1
Telefon: (+4) 0758 015 833
E-mail: office@apmgs.ro, presedinte@apmgs.ro
NEWSLETTER

Structural Health Monitoring

Un mediu construit de încredere și durabil este cheia siguranței și sănătății umane