#callToActionAPMGS, Busuioc Vasile

#CalltoActionAPMGS
Ionut vintila
Asociaţiile de proprietari şi Urmărirea comportării în timp a construcţiilor.

Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

Atrag atenţia proiectanţilor generali, constructorilor şi dezvoltatorilor asupra acestor aspecte esenţiale pentru buna exploatare a mediului construit gestionat prin Asociaţiile de proprietari.
 
Prin prisma activităţii de proiectare în care sunt implicat, aş vrea să atrag atenţia colegilor proiectanţi asupra unui aspect generalizat care ar trebui să nu mai aibă loc, tratarea cu superficialitate a proiectului deurmărire a comportării în timp.

Fac apel la elaborarea cu responsabilitate a acestei documentaţii, cu grija faţă de mediul construit.”

Busuioc Vasile

membru APMGS
#CallToActionAPMGS este o campanie de comunicare demarată de APMGS prin care ne dorim creşterea nivelului de informare, pregătire şi înţelegere a importanţei lucrărilor de monitorizare structurală şi geotehnică de către cei care dezvoltă şi gestionează patrimoniul construit în România.

Busuioc Vasile, membru APMGS, este invitatul noastru de astăzi şi ne explică cât de importantă este predarea Capitolului D din Cartea tehnică de către Dezvoltator către Asociaţia de proprietari.

Asociaţiile de proprietari şi Urmărirea comportării în timp a construcţiilor
Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

Cât de importantă este predarea Capitolului D din Cartea tehnică de către Dezvoltator către Asociaţia de proprietari ?

Predarea acestuia are o importanţă deosebită, întrucât cuprinde documentaţii esenţiale referitor la exploatarea, întreţinerea, repararea, urmărirea comportării în timp şi postutilizarea construcţiei.

Conform Legii 196/2018, Art.55. - (1), lit m, Comitetul executiv este responsabil de asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiei, pe toată durata de existenţă a acesteia.

În lipsa Proiectului de urmărire a comportării în timp a construcţiei, cu specificaţii pentru etapa de exploatare, de cele mai multe ori, Asociaţia de proprietari, prin Comitetul executiv, se află în imposibilitatea de a contracta aceste lucrări.
 
Atrag atenţia proiectanţilor generali, constructorilor şi dezvoltatorilor asupra acestor aspecte esenţiale pentru buna exploatare a mediului construit gestionat prin Asociaţiile de proprietari.

Prin prisma activităţii de proiectare în care sunt implicat, aş vrea să atrag atenţia colegilor proiectanţi asupra unui aspect generalizat care ar trebui să nu mai aibă loc, tratarea cu superficialitate a proiectului de urmărire a comportării în timp. Fac apel la elaborarea cu responsabilitate a acestei documentaţii, cu grija faţă de mediul construit.

La fel de important este şi ca Asociaţiile de proprietari să aibă un specialist desemnat în comitetul executiv şi să depună toate eforturile astfel încât aceste lucrări să fie contractate si executate cu maximă diligenţă, atât timp cât toţi proprietarii îşi doresc să locuiască într-o clădire sigură şi rezilientă şi cu o durată de viaţa prelungită.

APMGS

Adresa: Str. Gârlei nr. 59, camera 1, Bucureşti, Sector 1
Telefon: (+4) 0758 015 833
E-mail: office@apmgs.ro, presedinte@apmgs.ro
NEWSLETTER

Structural Health Monitoring

Un mediu construit de încredere și durabil este cheia siguranței și sănătății umane