Noutăți

Urmărirea comportării construcțiilor

Urmărirea comportării construcțiilor în exploatare, componentă importantă cu impact major

Monitorizarea comportării în timp a construcțiilor, intervenţiile de întreținere, refacere sau modernizare în decursul timpului sunt componente de bază ale sistemului calităţii în construcţii.

Obiectivul urmăririi comportării construcţiilor şi al intervenţiilor în timp este evaluarea stării de sănătate tehnică a construcţiilor şi menţinerea parametrilor de exploatare pe întreaga durata de existenţă a construcției. Monitorizarea structurală, urmarirea comportării construcţiilor și intervenţiile în timp reprezintă acţiuni distincte, complementare, realizate în vederea constatării din timp a unor degradări sau disfuncționalități și menţinerea, remedierea sau îmbunătăţirea aptitudinii construcției.

Toate aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului sau a celui care administrează construcția. Modalităţile de realizare a monitorizării comportării construcției, perioade, metode, caracteristici şi stabilirea parametrilor ce se doresc a fi urmăriţi se stabilesc de către proiectant sau expert, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor sau de alte caracteristici ale acestora şi se includ în cartea tehnică a construcţiei.

Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor și se efectuează pe toată durata de existenţă a construcției, conform legii. Urmărirea curentă a construcțiilor se realizează prin examinare vizuală directă şi cu mijloace simple de măsurare și control, în conformitate cu prevederile din cartea tehnică şi din reglementările tehnice specifice, pe categorii de lucrări şi de construcţii. Această activitate se efectuează de către personal propriu sau contractant care au pregătire tehnică în construcţii, cel puţin de nivel mediu.

Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice realizate periodic, asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau asupra anumitor părţi ale acesteia, stabiliţi încă din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice și se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice/fizice, precum şi pentru construcţii care se află în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei în utilizare. Urmărirea specială se realizează pe baza unui proiect sau a unei proceduri specifice, de către personal tehnic de specialitate.

 În etapa de exploatare a construcțiilor, beneficiarii acestora au obligația de a:

  • efectua lucrări de întreţinere şi de reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;
  • păstra şi completa carţea tehnică a construcţiei;
  • asigura urmărirea comportării în timp a construcţiei, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice în vigoare;
  • efectua lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi de lucrări de reparaţii ale construcţiei numai pe bază de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate şi verificate potrivit legii;
  • realiza lucrări de intervenţii asupra construcţiilor, impuse prin reglementările legale.

 Activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcțiilor este reglementată, în principal, prin următoarele acte normative și reglementări tehnice:

  • Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare (vezi legea)
  • Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare  (vezi regulamentul)
  • Normativul privind comportarea în timp a construcțiilor, indicativ P 130-1999, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 57/N/18.08.1999. (vezi normativul)

APMGS

Adresa: Str. Gârlei nr. 59, camera 1, Bucureşti, Sector 1
Telefon: (+4) 0758 015 833
E-mail: office@apmgs.ro, presedinte@apmgs.ro
NEWSLETTER

Structural Health Monitoring

Un mediu construit de încredere și durabil este cheia siguranței și sănătății umane