Noutăți

Sinteza Inspectoratului de Stat în Construcții - ISC, trimestrul 1, 2023

 Recent a fost publicată "SINTEZA ACTIVITĂȚII DE CONTROL ȘI INSPECȚIE DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII – I.S.C. ÎN TRIMESTRUL I – 2023" în care observăm că și în primul trimestru s-au aplicat amenzi pentru neespectate de către proprietarii, administratorii și utilizatorii de construcții a obligațiilor de a organiza și efectua activități de urmărire a comportării în exploatare a construcțiilor pe baza cerințelor cuprinse în cărțile tehnice ale construcțiilor.Extras din SINTEZA ACTIVITĂȚII DE CONTROL ȘI INSPECȚIE DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII – I.S.C. ÎN TRIMESTRUL I – 2023:
"4.1.3. Control privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor 
Au fost efectuate 474 controale privind modul în care sunt respectate de către proprietarii, administratorii și utilizatorii de construcții, obligațiile de a organiza și efectua activități de urmărire a comportării în exploatare a construcțiilor pe baza cerințelor cuprinse în cărțile tehnice ale construcțiilor.
Au fost dispuse 620 măsuri ca urmare a neconformităților cu grad mare de repetabilitate, care constau în neexecutarea obligațiilor privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, a lucrărilor de întreținere, de reparații și de consolidare, lipsa documentelor și a documentațiilor care stau la baza efectuării acestei activități, necompletarea și nepăstrarea cărții tehnice conform prevederilor legale, neexecutarea obligațiilor ce le revin de întreținere/ reparații/ consolidare a construcțiilor, precum și lipsa angajării de personal specializat în acest domeniu de către proprietarii care dețin construcții pentru a putea efectua activitatea de urmărire curentă.
Au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în cuantum de 190,00 mii lei."

APMGS depune toate eforturile necesare în vederea creșterii gradului de conștientizare generală a comunității cu privire la necesitatea, valoarea și implementarea monitorizării structurale și geotehnice. Ne dorim ca responsabilii să înțeleagă importanța urmăririi comportării în exploatare a construcțiilor și să aleagă să respecte cerințele legale pentru un mediu construit mai sănătos și mai sigur.

Raportul poate fi consultat la 👉 https://lnkd.in/dcS7-M5T

APMGS

Adresa: Str. Gârlei nr. 59, camera 1, Bucureşti, Sector 1
Telefon: (+4) 0758 015 833
E-mail: office@apmgs.ro, presedinte@apmgs.ro
NEWSLETTER

Structural Health Monitoring

Un mediu construit de încredere și durabil este cheia siguranței și sănătății umane