Noutăți

Referinţe legislative pentru instrumentarea şi monitorizarea seismică

mihai-dragomir-foto
"Îmbunătăţirea calităţii proiectelor de urmărire a comportării în timpul execuţiei şi exploatării este unul dintre obiectivele APMGS. Este vital ca acest document să fie întocmit cu maximă responsabilitate de către proiectanţii de specialitate.  

Una dintre lacunele majore întâlnite în aceste documente este lipsa totală a instrumentării şi monitorizării seismice în cazul în care sunt întrunite condiţiile tehnice conform legislaţiei în vigoare.În România, instrumentarea în vederea #monitorizării sesimice este obligatorie la clădirile existente cu înălţimea peste 50 de m sau mai mult de 16 etaje sau cu o suprafaţă desfăşurată de peste 7500 m.p. Această cerință este specificată la art. 50 din Regulamentul din 18 noiembrie 2005 privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren, aprobat prin OMTCT/OMAI nr 1995/1160 din 2005/2006 și se adresează proprietarilor de clădiri (publice sau private), instituțiilor de stat sau autorităților, firmelor și asociațiilor de locatari. De asemenea, documentul legislativ specifică și caracteristicile minimale ale sistemului de instrumentare seismică.

Art. 50. - Proprietarii de clădiri, instituţii publice şi autorităţi locale, operatori economici şi asociaţii de proprietari situate în zonele seismice au obligaţia de a instrumenta seismic construcţiile cu înălţimea peste 50 de m sau mai mult de 16 etaje sau cu o suprafaţă desfăşurată de peste 7500 m2 şi de a asigura accesul la aparatele de înregistrare după producerea unui cutremur puternic; instrumentarea va include un senzor în câmp liber în vecinătatea construcţiei, un senzor la subsolul clădirii şi doi senzori pe planşeul ultimului etaj.

Un alt document normativ care prevede instrumentarea seismică, de data aceasta pentru clădirile noi sau reabilitate seismic încadrate în clasa I de importanță-expunere, este Codul de proiectare seismică P100-1/2013.
Monitorizarea în exploatare a unei clădiri este imperios necesară pentru menținerea performanțelor acesteia în parametrii proiectați. După un cutremur sever este imperativ să se evalueze starea de degradare a structurii de rezistență și a componentelor nestructurale, pentru a se putea asigura reocuparea clădirii în condiții de siguranță. În procesul de evaluare seismică post—cutremur, monitorizarea seismică are un rol esențial și contribuie semnificativ la asigurarea performanței structurale a clădirii.

Un sistem de instrumentare seismică avansat, înglobat în structura de rezistență, facilitează, în timpul cutremurului, înregistrarea accelerațiilor în puncte strategic alese în interiorul clădirii. Prin prelucrarea analitică a datelor înregistrate se determină deplasările laterale absolute şi relative, produse în timpul seismului. Raportul dintre deplasarea relativă de nivel și înălțimea respectivului nivel, sau drift-ul unghiular, este un indicator al distorsiunii de nivel şi este corelat cu gradul de degradare a elementelor structurale sau a componentelor nestructurale (cum ar fi pereții de compartimentare, echipamentele, instalațiile etc). Astfel, se pot identifica și se pot localiza cu precizie, imediat după cutremur, zonele cu probabilitate ridicată de degradare. În acest fel se evită investigațiile structurale generalizate post-seism, care ar afecta sever funcționalitatea clădirii şi care ar genera costuri semnificative directe și indirecte și o reocupare întârziată a clădirii.

Chiar și la un cutremur de intensitate moderată, care în mod normal nu conduce la apariția unor degradări structurale în clădiri, instrumentarea seismică își dovedește utilitatea. La o clădire instrumentată seismic se poate obține rapid un raport de monitorizare seismică prin care se certifică comportarea favorabilă a structurii de rezistență la cutremur."

Mihai Dragomir, Vicepreședinte APMGS

 

Pentru că soluţia tehnică implementată este extrem de importantă, APMGS recomandă soluțile SENSALL&SIXENSE pentru monitorizare seismică avansată care sunt implementate cu success în zeci de clădiri din România și facilitează înregistrarea accelerațiilor în timp real.  Sistemele SENSALL&SIXENSE de monitorizare seismică funcționează și în absența acțiunii sesimice, înregistrând date de amplitudine redusă în timp real pentru diverse analize și evaluări de rutină. Sistemele de intrumentare seismică pot fi utilizate ca instrument de monitorizare a sănătății structurale, ca modalitate de perfecționare a metodelor de proiectare și ca un potențial instrument de detectare a degradărilor pe termen lung.

APMGS

Adresa: Str. Gârlei nr. 59, camera 1, Bucureşti, Sector 1
Telefon: (+4) 0758 015 833
E-mail: office@apmgs.ro, presedinte@apmgs.ro
NEWSLETTER

Structural Health Monitoring

Un mediu construit de încredere și durabil este cheia siguranței și sănătății umane