Activitate APMGS

Actualizarea, perfecționarea și revigorarea sistemului de control al statului în domeniul monitorizării structurale şi geotehnice (urmarirea comportarii in timp) a constructiilor in exploatare si in executie.

Demers APMGS către: CANCELARIA PRIMULUI MINISTRU, MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII,  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIE,  INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII - I.S.C.

pentru remedierea lacunelor, perfecționarea și revigorarea sistemului de control a statului, într-un domeniu neluat în seamă fie în mod deliberat, fie din omisiune, fie din nediligență, dar cu o valoare imperioasă în dezvoltare, siguranță și preventie, și anume domeniul monitorizarii geotehnice și structurale.

APMGS

Adresa: Str. Gârlei nr. 59, camera 1, Bucureşti, Sector 1
Telefon: (+4) 0758 015 833
E-mail: office@apmgs.ro, presedinte@apmgs.ro
NEWSLETTER

Structural Health Monitoring

Un mediu construit de încredere și durabil este cheia siguranței și sănătății umane