Noutăți

Sinteza Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. în anul 2022

APMGS depune toate eforturile necesare în vederea creșterii gradului de conștientizare generală a comunității cu privire la necesitatea, valoarea și implementarea monitorizării structurale și geotehnice.
Unul dintre indicatorii după care ne ghidăm este activitatea de control şi inspecţie desfăşurată de ISC privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor.


Extras din SINTEZA ACTIVITĂȚII DE CONTROL ȘI INSPECȚIE DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII – I.S.C. în anul 2022:


"4.1.3. Control privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor
Au fost efectuate 1.230 controale privind modul în care sunt respectate de către proprietarii, administratorii și utilizatorii de construcții, obligațiile de a organiza și efectua activități de urmărire a comportării în exploatare a construcțiilor pe baza cerințelor cuprinse în cărțile tehnice ale construcțiilor.

Au fost dispuse 1.628 măsuri ca urmare a neconformităților cu grad mare de repetabilitate, care constau în neexecutarea obligațiilor privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, a lucrărilor de întreținere, de reparații și de consolidare, lipsa documentelor și a documentațiilor care stau la baza efectuării acestei activități, necompletarea și nepăstrarea cărții tehnice conform prevederilor legale, neexecutarea obligațiilor ce le revin de întreținere/ reparații/ consolidare a construcțiilor, precum și lipsa angajării de personal specializat în acest domeniu de către proprietarii care dețin construcții pentru a putea efectua activitatea de urmărire curentă.

Au fost aplicate 42 sancțiuni contravenționale în cuantum de 493,00 mii lei."
 
Sinteza poate fi accesată aici: ☞ https://isc.gov.ro/
 
Cand vom alege sa investim in mediul construit si nu sa platim amenzi?
Cand vom intelege importanta acestor lucrari pentru intreaga comunitate?
 

APMGS

Adresa: Str. Gârlei nr. 59, camera 1, Bucureşti, Sector 1
Telefon: (+4) 0758 015 833
E-mail: office@apmgs.ro, presedinte@apmgs.ro
NEWSLETTER

Structural Health Monitoring

Un mediu construit de încredere și durabil este cheia siguranței și sănătății umane